+387 37 476-870 info@zah-doo.com

KATAFOREZNO LAKIRANJE (KTL)

Kataforezno lakiranje (KTL) je završni tehnološki proces koji se korist za premazivanje metalnihpovršina tankim, čvrstm, jednostrukim slojem i organskim premazom otpoznim na koroziju.

KTL omogućava površinsku zaštitu ujednačenim premazom i željenom debljinom zaštitnog sloja zageometrijski komplikovane predmete, kako za vanjske površine, tako i unutrašnje šupljih predmeta.

Proces kataforeznog lakiranje se sastoji od potapanja predmeta u kadu sa bojom koji je povezan sanegatvnim polom generatora. U kadi se nalaze uronjene elektrode spojene na pozitvan električninaboj, gdje se nalazi boja sastavljena od pigmenata, smola, rastvarača i punjenja koji se rastapaju uvodi. Aktviranje elektrohemijskog procesa omogućuje nanos boje na površini metala, koji se kasnijestabilizuje zahvaljujući „pečenju“ u komori sa visokom temperaturom.