+387 37 476-870 info@zah-doo.com

LASERSKO REZANJE

Lasersko rezanje je tehnološki proces obrade metala koji za rezanje koristi lasersku zraku visokogintenziteta koja u spoju sa inertnim gasovima vrši rezanje.

Laserska zraka je mlaz energije visoke snage koji se fokusira na malu površinu metala, te se površinazagrijava sve do tačke taljenja.

Fiber laseri omogućavaju znatno veće brzine rezanja u odnosu na CO2, waterjet ili plazma tehnologijei idealno su rješenje za rezanje tanjih metalnih tabli. Brzo i precizno pozicioniranje omogućava visokokvalitetan rez otvora i kontura u svim veličinama i oblicima. Zaštićen dizajn fiber provodnikaomogućava procesiranje visoko reflektujućih materijala poput aluminijuma, bakra, mesinga,isključujući rizik od oštećenja opreme. Fiber laseri su najpogodniji za lasersko rezanje metala.