+387 37 476-870 info@zah-doo.com

ZAVARIVANJE

Zavarivanje je spajanje dvaju ili više materijala, topljenjem ili prešanjem, s dodatkom ili bez dodataka, kako bi se dobio homogeni zavar.

Verzije zavarivanja u našoj proizvodnji su: MIG, TIG, MAG i točkasto zavarivanje.