• English
  • Deutsch
  • Bosanski
ZAH doo Bosanska Krupa


Instalacija mjerne opreme: MarSurf XR1 I MarVision MM420

MarVision MM 420

MarVision MM420 je digitalni mjerni mikroskop s mogućnošću procesuiranja slike.  MM420 omogućava mjerne i evaluacijske funkcije (tačke, linije, krugove, uglove, udaljenosti, tačke presjeka pravih, itd.) po principu automatske detekcije ivica, npr. s precizno bušenim i savijenim komponentama kako metala, tako i plastike.

 
MarSurf XR 1

MarSurf XR 1 je digitalni instrument za mjerenje različitih paramatera hrapavosti na površinama. Računarski integriran sistem pruža mogućnost mjerenja svih uobičajenih parametara površina i profila u skladu s međunarodnim standardima kako u laboratorijskim uslovima, tako i u proizvodnji. MarSurf XR 1 od brenda Mahr se smatra inovativnim softverom za evaluaciju hrapavosti.