• English
  • Deutsch
  • Bosanski

Elektropoliranje

Elektropoliranje (elektrolitsko poliranje) je elektrohemijski koji skida određenu debljinu materijala s metalnog proizvoda. Rezultat je ujednačena, glatka i  sjajna površina obrađenog proizvoda. Elektropoliranjem se produžava životni ciklus proizvoda.