• English
  • Deutsch
  • Bosanski

FISCHERSCOPE ® X-ray XDAL

Fischerscope je uređaj za kvantitativnu analizu materijala.  Integrirana videokamera u boji omogućava RTG zrakama da se brzo i precizno pozicioniraju na dio uzorka koji će se analizirati. Velika mjerna komora i programibilna X-Y pozicija primarnog snopa je dizajnirana s pokretnom Z-osi, izvorom RTG zraka i detektora koji čine ovaj sistem vrlo pogodnim za programirana mjerenja nekoliko uzoraka ili skeniranje većih primjeraka. Jedinstveni softver WinFTM ® verzija 6 je centar ovog instrumenta. Pomenuti softver omogućava analizu materijala do 24 elementa, bez standardnih kalibracija i s predviđenom tačnošću mjerenja. Potrebno je spomenuti kako navedeni uređaj može da vrši  mjerenja vrlo složenih nanosa.