• English
  • Deutsch
  • Bosanski

Kvalitet - ZAH doo Bosanska Krupa

Kvalitet

Uspostava sistema upravljanja kvalitetom je izuzetno brzo zauzela važno mjesto kod kompanija koje u svom poslovanju posebnu pažnju posvećuju kvaliteti svojih proizvoda i  usluga.  “ZAH“ d.o.o. se može pohvaliti da je vrlo brzo prepoznao važnost međunarodnih standarda kvaliteta i okoline, te je  svoje poslovanje još od 2005. godine prilagodio zahtjevima standarda EN ISO 9001 i EN ISO 14001. Uspostavom sistema upravljanja u skladu s ISO normama ostvarili smo stabilnost i pouzdanost u odvijanju procesa, prepoznatljivost kod kupaca, smanjenje troškova, pozitivno predstavljanje u javnosti, te motiviranost zaposlenika.  
Kontrola kvaliteta se ostvaruje od ulaza sirovina u skladište, preko proizvodnih procesa, pa sve do izlazne kontrole gotovog proizvoda.  Sljedivost procesa proizvodnje pratimo preko mjernih protokola koristeći različita digitalna pomagala, dok kontrolu debljine galvanskih prevlaka osiguravamo mjerenjima na rendgenskom spektrometru  FISCHERSCOPE ® X-ray XDAL.

Možete govoriti o kvaliteti kada se vraća Kupac, a ne proizvod.