• English
  • Deutsch
  • Bosanski

MarSurf XR 1

 

MarSurf XR 1 je digitalni instrument za mjerenje različitih paramatera hrapavosti na površinama. Računarski integriran sistem pruža mogućnost mjerenja svih uobičajenih parametara površina i profila u skladu s međunarodnim standardima kako u laboratorijskim uslovima, tako i u proizvodnji. MarSurf XR 1 od brenda Mahr se smatra inovativnim softverom za evaluaciju hrapavosti.