• English
  • Deutsch
  • Bosanski

MarVision MM 420

 

MarVision MM420 je digitalni mjerni mikroskop s mogućnošću procesuiranja slike.  MM420 omogućava mjerne i evaluacijske funkcije (tačke, linije, krugove, uglove, udaljenosti, tačke presjeka pravih, itd.) po principu automatske detekcije ivica, npr. s precizno bušenim i savijenim komponentama kako metala, tako i plastike.