• English
  • Deutsch
  • Bosanski

ZAH - ZAH doo Bosanska Krupa

ZAH

Dana nezavisnosti 25, Bosanska Krupa, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 (0)37 476 870
Mob. BiH: +387 (0)61 479 944

Fax: +387 (0)37 476 878
e-mail:
 info@zah-doo.com

ID.br.: 4263146740001
PDV br.: 263146740001
Porez. br.: 11070593
EORI number: SIBA005005LC02525
Poslovna banka: UniCredit Bank, SWIFT: UNCRBA22, IBAN: BA393389104802697858
Broj rješenja: 1-2652-00, Kod kant. suda Bihać, Šifra djel.: 28-510, Broj sudskog rješenja: U/I-1288/04

Direktor : Zlatan Huzejrović 
Telefon: +387 (0)37 476 874
Fax: +387 (0)37 476 878
e-mail:
 zlatan.huzejrovic@zah-doo.com 

Služba za kupce :

Džanan Crnkić (englesko govorno područje)
Telefon: +387 (0)37 476 875
Fax: +387 (0)37 476 878
e-mail:
 dzanan-zah@hotmail.com

Emir Sedić (njemačko govorno područje)
Telefon: +387 (0)37 476 876
Fax: +387 (0)37 476 878
e-mail:
 emir.sedic@zah-doo.com

Administrativna služba: 

Anes Hasanović
Telefon: +387 (0)37 476 871
Fax: +387 (0)37 476 878
e-mail:
 anes.hasanovic@zah-doo.com

Emina Sedić 
Telefon: +387 (0)37 476 870
Fax: +387 (0)37 476 878
e-mail:
 emina.sedic@zah-doo.com

Proizvodnja:

Odjeljenje mašinske proizvodnje :
Fahrudin Fetibegović
Telefon: +387 (0)37 472 140
Fax: +387 (0)37 476 878
e-mail:
 fahrudin.fetibegovic@zah-doo.com

Odjeljenje površinske zaštite- galvanizacije :
Samir Alibabić
Telefon: +387 (0)37 476 873
Fax: +387 (0)37 476 878
e-mail:
 samir.alibabic@zah-doo.com