• English
  • Deutsch
  • Bosanski

Zaštita okoliša - ZAH doo Bosanska Krupa

Zaštita okoliša

Svakim danom sve više raste i svijest o potrebi zaštite okoliša u cijelom svijetu.  Uvođenje i unapređivanje sistemskog upravljanja okolišem prema odrednicama međunarodnog standarda ISO 14001 na temeljima održivog razvoja usmjereni smo na smanjivanje svih vrsta onečišćavanja u neposrednom, širem i globalnom okruženju uz stalne programe poboljšavanja. Osnovni poslovi u ovom domenu odnose na pridržavanje zakona o zaštiti prirode i okoliša, sistemsko upravljanje neopasnim i opasnim otpadom, praćenje upotrebe izvora i energenata, sprečavanje nastajana onečišćenja, ali i adekvatne reakcije u slučaju nastanka vanrednih situacija. 

Kako bismo smanjili negativne utjecaje na okoliš, redovno poduzimamo slijedeće korake:

  • koristimo ekološki prihvatljive tehnologije i sirovine
  • koristimo ambalažu za pakiranje koja se može ponovno upotrijebiti ili reciklirati
  • naš otpad propisno sortiramo, recikliramo ili  biva iskorišten kao sekundarna sirovina
  • vodimo računa o količini korištenja energije, vode i materijala
  • osiguravamo kontinuirane edukacije zaposlenih u domenu očuvanja životne sredine
  • redovno pratimo tokove koji se tiču zaštite životne sredine ispunjavajući sve zahtjeve važećih zakona  o zaštiti okoliša.