• English
  • Deutsch
  • Bosanski

Željezarenje

U ovom specijaliziranom procesu se koristi zagrijana bakarna jezgra na koju se nanosi željezo (Fe) u zahtijevanim debljinama. Željezarenje proizvoda se vrši na posebnim nosačima u kadama predviđenim za nanos željeza. Primjena: Vrhovi lemilica za industriju i kućanstvo.