+387 37 476-870 info@zah-doo.com

O nama

ZAH d.o.o

Mi smo kompanija fokusirana na međunarodne standarde kvaliteta u površinskoj obradi i mašinskoj obradi. Zastupljeni smo u elektro i automobilskoj industriji. Proizvodnja i servis kompanije prvenstveno su usmjereni na obradu metala, raznovrsnu proizvodnju dijelova za vozila i njihovu površinsku zaštitu.

Cilj naše kompanije je stalni rast i razvoj u svim segmentima našeg poslovanja, kao i povećanje tržišnog udjela na europskom tržištu. U skladu sa našom misijom, našim kupcima pružamo najkvalitetnije, funkcionalne i dugotrajne proizvode. Kombinujući znanje i evropske standarde kvaliteta sa visoko fleksibilnim zaposlenima, nudimo ekonomičnu proizvodnju sa kompletnom postprodajnom uslugom.

Kako bismo osigurali konkurentnost naših proizvoda, stalno provodimo nova istraživanja i unapređujemo proces proizvodnje, kao i edukaciju naših zaposlenika. To je posebno vidljivo u segmentu površinske obrade-galvanizacije, gdje smo od 2010. godine suvlasnik patenta u načinu obrade lemnih vrhova. Predanost svih zaposlenih i timski rad, svakodnevno potvrđuju našu viziju da je ZAH sinonim za kompanija koja posluje u korak s vremenom, ali ipak korak ispred naše konkurencije.

“Nije stvar u idejama. Radi se o realizaciji ideje.”

HISTorijat

1997. – Osnovan ZAH doo.
1998 – Počela proizvodnja mašina za brušenje i poliranje; 6 zaposlenih.
2001 – Serijska proizvodnja mašinske obrade za automobilsku industriju.
2003 – Puštanje u rad odjeljenja za galvanizaciju (elektroindustrija).
2004 – Proširenje odeljenja za galvanizaciju i automatizaciju proizvodne linije.
2005 – Implementacija ISO standarda (EN ISO 9001, EN ISO 14001) ..
2007 – Nabavka i početak proizvodnje na CNC strugovima; povećanje broja zaposlenih.
2010 – Registracija patenta za način obrade vrhova lemljenja; investicija u turističko-ugostiteljski objekat “ZAH”.
2011. – Kupovina parcele za proširenje poslovnog prostora u poslovnom prostoru „Pilana“ (cca 14.700 m2).
2012 – Puštanje u promet automatske linije za cinkovanje (automobilska industrija).
2013 – Izmještanje odjela za brušenje, zavarivanje i CNC u novi pogon koji se nalazi u poslovnom prostoru “Pilana”. Kupovina 2 glodalice (Deckel Maho i Doosan).
2014 – Prodaja starih i kupovina novih strugova (Citizen)

2017. – Izgradnja novih 2.000 m2 proizvodnih prostora
2019. – Postavljanje i početak rada KTL postrojenja
2020. – montaža i početak rada Postrojenja za lakiranje prahom
2021. – Postavljanje i početak rada Postrojenja za lasersko sečenje
2022. – Izgradnja novih 500 m2 proizvodnih prostora
2023.- Montaža i početak rada nove Galvanske linije

 

Posjetite nas:

Bosanska Krupa

 

Pozovite nas:

+ 387 37 376 870

 

Kontaktirajte nas:

info@zah-doo.com